+66(0)9 5259 5256, +66(0)6 3395 9397 [email protected]

Useful Information

กทม.แชมป์ เมือง Workation เหมาะทำงาน-พักผ่อนที่สุดในโลกปี 2021

Example blog post alt

วันนี้ (7 ก.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมือง Workation เหมาะกับการทำงานและพักผ่อนที่สุดในโลก (The Best Citities for a Workation 2021)

โดยเว็บไซต์ Holidu.co.uk ของประเทศอังกฤษ จัดอันดับ 150 เมือง สำหรับการทำงานและพักผ่อน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานและประสงค์จะพักผ่อนในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วย ค่าเช่ารายเดือนของที่พัก ค่าเครื่องดื่มหลังเลิกงานไปจนถึงค่าเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงที่แดดออกต่อวัน ความเร็วของสัญญาณWifi กิจกรรมที่น่าสนใจ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผลการรวมคะแนนปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 1 เมืองสำหรับการทำงานและพักผ่อนที่สุดในโลก

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่กรุงเทพมหานครยังสามารถเป็นเมืองยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติได้อีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ทั่วโลกยังประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลให้ผู้คนต้องปรับวิถีชีวิตในการทำงานใหม่ โดยส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนมาใช้การทำงานแบบ Work from Home รวมถึงได้มีการปรับรูปแบบการเดินทางและการท่องเที่ยวที่ต้องสามารถผสมผสานกับการทำงานได้อย่างลงตัว

ทั้งนี้สาเหตุที่กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกเนื่องมาจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งพระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ ตลาดน้ำ รวมถึง Street Food ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานครมายาวนาน ประกอบประชาชนมีน้ำใจ สามารถพูดภาษาต่างประเทศและต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี รวมถึงอัตราค่าครองชีพยังถูกกว่าหลายประเทศ

ทั้งนี้ เชื่อว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ดีขึ้น หรือภาครัฐมีการปรับมาตรการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จะทำให้กรุงเทพฯเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอีกครั้ง

Top